Den årlige indskrivning til førskolegruppe og 0. klasse
og invitation til 'Åbent Hus' på Sletten Skoles tre afdelinger:
 
Indskrivningen til førskolegruppe og skolestart i 0. klasse foregår digitalt via www.nordfynskommune.dk/skole fra 1.- til 31. december.
 
Den 1. marts begynder jeres barn i Førskole. Vi vil i forbindelse med indskrivningen gerne indbyde jer og jeres barn til 'Åbent Hus' i den afdeling, hvor I ønsker jeres barn skal gå: 

Afholdelse af 'Åbent Hus' i starten af december:


Der vil være mulighed for at møde børnehaveklasselederne, SFO-leder og skoleleder / afdelingsleder. Det skulle være muligt at besøge to afdelinger, hvis man ønsker dette.
 
Skulle der være behov for hjælp til digital indskrivning, kan det lade sig gøre at foretage indskrivningen denne dag, idet der vil være computere og vejledning til rådighed. Husk NemID, så du kan logge på!

Skulle I ikke have mulighed for at komme til informationsmødet i starten af december, kan I henvende jer til Afdeling Nordvest på tlf. 6482 8660 (Erik Brønserud), til Afdeling Skovløkken på tlf. 6482 8828 (Erik Brønserud) eller til Afdeling Otterup på tlf. 6482 8636 (Mette Landtved-Holm/Mads D. Arvidsen)

 
I Nordfyns Kommune er der ved indskrivning til skolestart frit afdelingsvalg. Forældre i Sletten Skoles distrikt kan vælge mellem Afdeling Nordvest, Afdeling Otterup og Afdeling Skovløkken. Husk at påføre ønsket om afdeling i forbindelse med den digitale indskrivning.

Løbende indskrivning og besøg på Slettens Skoles tre afdelinger:

Hvis man tilflytter området, kan man selvfølgelig altid indskrive sit barn på Sletten Skole.
 
Ligeså kan man selvfølgelig komme på besøg på skolen. Man kontakter bare den enkelte afdeling og laver en aftale herom.

Har I spørgsmål om denne løbende indskrivning og/eller ønsker I at besøge en eller flere afdelinger, kan I henvende jer til Afdeling Nordvest på tlf. 6482 8660 (Erik Brønserud), til Afdeling Otterup på tlf. 6482 8636 (Mette Landtved-Holm/Mads D. Arvidsen) eller
 til Afdeling Skovløkken på tlf. 6482 8828 (Erik Brønserud).
 
Indskrivning i udskolingen (7.-9. klasse).

Linjestruktur i udskolingen på Sletten Skole.


Velkommen til et spændende tilbud i udskolingen på Sletten Skole. Som noget nyt skal kommende 7. årgang vælge sig ind på en af de tre nye linier. Undervisningen i udskolingen vil have omdrejningspunkt i vores linjestruktur, og vi glæder os utroligt meget til at byde dig og dine forældre velkommen.

De tre udskolingslinjer vil give dig en enestående mulighed for at præge din egen skolegang.
Se mere om linjer og linjevalg under menu-punktet "Om skolen".
 
Hvis man tilflytter området, kan man selvfølgelig altid indskrive sit barn på Sletten Skole.

Frit skolevalg:
Der er frit skolevalg i Nordfyns kommune, dog må indskrivning af elever fra andet skoledistrikt ikke ikke ske, hvis der i forvejen er mere end 24 elever i klassen.
Ønsker I ikke, at jeres barn skal gå på en skole-afdeling i Sletten Skoles distrikt, skal I stadig tilmelde jer her, men samtidig udfylde en formular, hvor I søger om overflytning til den ønskede skole.