Skolens værdigrundlag.

Når der i det efterfølgende står skole, menes der hele Sletten Skoles virksomhed, herunder også vuggestue, børnehave, førskole, SFO og klub.


Værdier er de forestillinger, der bestemmer og motiverer vores holdninger, handlinger og vurderinger.
 

Vi vil derfor: 
 

 • Sikre, at værdierne er tydelige, synlige og mærkbare for alle ansatte, børn/unge og forældre.
   
 • Lægge værdierne ud på skolens hjemmeside.
   
 • Fremlægge værdierne på forældremøder.
   
 • Være opmærksomme på, at tydeliggørelsen af værdierne ikke blot foregår gennem italesættelse, men gennem en reel praktisering af dem.
   
 • Bestræbe os på, at medarbejdere, ledere og forældre skal være rollemodeller.


Sletten Skole består af:

 • 3 skoleafdelinger (Afdeling Otterup 0. - 9. kl., Afdeling Nordvest 0. - 6. kl. og Afdeling Skovløkken 0. - 6. kl.).

 • SFO for elever i 0.- 2. kl. på alle 3 afdelinger.

 • Vuggestue, børnehave og klub (3.-6. kl.) på afdeling Skovløkken.