Aktivitetskalender

Visning:
Forrige Næste
Uge 33
onsdag, 15-08-2018
- 1. Skoledag 2018/19 1AN, 1AS, 1BN, 2AN, 2AS, 3AN, 3AS, 4AN, 4AS, 4BN, 5AN, 5AS, 5BN, 6AN, 6AS, 7AO, 7AO, SKOVTROLDE, 1AO, 2AO, 3AO, 3BO, 4AO, 4BO, 5AO, 5BO, 6AO, 6BO, 7AO, 7BO, 8AO, 8BO, 8CO, 9AO, 9BO, 9CO, 9AO, 9BO, 9CO, 9DO, M2A, M2A, M3A, S1A, S2A, S3A
Uge 34
tirsdag, 21-08-2018
08:50-10:00 MiniMax/Vuggestuen
onsdag, 22-08-2018
11:00-13:00 UUV AN, 1AN, 2AN NAN, NDH, NDK, NKA, NTL
11:00-13:00 UUV AN, 1AN, 2AN NAN, NDH, NDK, NLN, NKA, NTL
Uge 35
tirsdag, 28-08-2018
08:50-10:00 MiniMax/Vuggestuen
17:00-19:00 Forældremøde 5. AN og 5. BN 5AN NAS, NKA, NMH
18:30-20:30 Forældremøde 6.a og b 6AO, 6BO OPC, ORJ
onsdag, 29-08-2018
18:30-20:30 forældremøde 1.AO 2AO OAN, OJL, ORT
torsdag, 30-08-2018
17:00-19:00 Forældremøde 5.AS 5AS SJH, SLA, SNJ