Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2012:  765 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2013:  775 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2014:  775 elever
 • Samlet elevtal pr. 05-09-2015:  782 elever
 • Samlet elevtal pr. 11-08-2016:  864 elever
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal
 

 

 

 

Gennemsnitlig klassekvotient

 Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:  
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 18 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,4 elever pr. klasse
Dette er en automatisk optælling af klassekvotienter, der ikke tager hensyn til specialklasser.

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

Karaktergennemsnit

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:
Elevtallet: 864
Antal computere: 960
Antal elever pr. computer: 0,9

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 07-09-2011: 36
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret: 36
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger: 34,5

  Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her: Skolens personale