Familieklassen er et tilbud til børn, som ikke får det optimale ud af at gå i skole, som er urolige, har svært ved at koncentrere sig, at indordne sig skolens regler og normer, er meget stille, eller forstyrrer sig selv og/eller andre.

Forløbet strækker sig over 12 uger, hvor eleven er i Familieklassen sammen med far eller mor tirsdag og torsdag fra kl. 8.00-10.30. Her arbejdes med et fremadrettet fokus, hvor vi sigter mod, gennem et øget samarbejde mellem skole og hjem, at forbedre elevens trivsel både fagligt og socialt. Resten af skoletiden er barnet i sin almindelige klasse.

Hvis I er interesseret i at høre mere, kan I tage kontakt til jeres barns klasselærer, som vil få sat et møde i stand.

Tilknyttet personale til Familieklassen er:

Frank Mortensen, lærer, Afdeling Otterup.
Pia Elmelund, lærer, Afdeling Skovløkken.
Pia Hass, pædagog, Afdeling Otterup.

Hvis du vil vide mere om Familieklassen, kan du læse nedenstående foldere:

Familieklassen - at blive en bedre skoleelev
Om familieklasser
Far og mor med i skole