Skolekort til bus.

Alle elever med folkeregisteradresse i Nordfyns Kommune, som er undervisningspligtige eller går i 10. klasse på Søndersøskolen, er berettiget til gratis skolekort gældende for to sammenhængende zoner inden for Nordfyns Kommune.

Ønsker man skolekort til bus, skal der udfyldes og indsendes et ansøgningsskema, som forefindes på Nordfyns Kommunes Hjemmeside, hvor der også er mere information om skolekort til bus.