Sletten Skole Afdeling Otterup har modtageklasser.

Sletten Skole Afdeling Otterup har modtageklasser.


Børn, der flytter til Danmark fra andre lande, kan i en periode få tilbud om undervisning i en modtageklasse, hvor der undervises i dansk sprog og kultur. En modtageklasse er et tilbud til tosprogede elever, som ikke taler og forstår det danske sprog godt nok til at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse.


Yderligere information.

For yderligere information er du meget velkommen til at kontakte skolen.