Princip for forældremøder

Formål:

 • På Sletten Skole ønsker vi, at forældremøderne styrker samarbejdet mellem forældre og skole i forhold til den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen.

Mål:

 • At forældremøderne er med til at sikre et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen og underbygge en anerkendende, værdig og respektfuld kommunikation.

 • At forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen.

 • At forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes i klassen – samt, hvor man kan finde yderligere oplysninger.

 • At forældremøderne medvirker til at skabe et godt fællesskab for alle omkring klassen også i forhold til vanskelige situationer og konfliktløsning.

 • At forældremøderne medvirker til at gøre Sletten Skoles værdier og principper vedkommende.

Sådan gør vi:

Forældrenes ansvar:

 • Du deltager i alle forældremøder.

 • Du bestræber dig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres. Evt. kan der være forhold om dit barn, du ønsker at informere om.

 • Klasseforældrerådet kan deltage i planlægning og gennemførelse af forældremøderne.

Skolens ansvar:

 • Skolen afholder forældremøder, mindst et møde pr. skoleår pr. klasse. Der kan i specielle tilfælde afholdes ekstra møder.

 • Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene, samt at vigtige beslutninger føres til referat.

 • Skolen kan inddrage klasseforældrerådet i planlægning og gennemførelse af forældremøder.

 • Skolen indkalder i tilpas god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene menes at have bedst mulighed for at deltage.

 • Skolen tager udgangspunkt i relevante værdier og principper for Sletten Skole.


Forslag til emner på forældremøderne

Alle klassetrin:

 • Tag eksempelvis udgangspunkt i Sletten Skoles principper for samarbejdet mellem skole og hjem:

  • Princip for kommunikation for snak om f.eks. respektfuld kommunikation i skrift og tale. Lærernes træffetider, brug af intra, hvem skal forældrene kontakte i hvilke situationer, hvornår kontakter skolen forældrene, konflikter mellem børnene,…

  • Princip for forældres deltagelse i og ansvar for barnets faglige udvikling for snak om f.eks. undervisningsparathed, skolens ordensregler, forældrefællesskab, forebyggelse af mobning, generel dialog om klassens trivsel, oprettelse af klasseforældreråd…

 • Tag eksempelvis udgangspunkt i Sletten Skoles værdier:

  • Fællesskab for snak om f.eks. skabelse af inkluderende kultur, loyalitet overfor fælles beslutninger, mangfoldighed og forskellighed er en styrke…

  • Trivsel for snak om f.eks. respektfulde relationer, klare forventninger, frikvarterer m.m.

  • Anerkendelse for snak om f.eks. positiv kommunikation, ressourcesyn frem for mangelsyn, det vi fokuserer på bliver der mere af…

  • Faglighed for snak om f.eks. motivation og begejstring

  • Ansvarlighed snak om f.eks. ansvar overfor hinanden og vores omgivelser, overholdelse af aftaler og regler…

0.-2. klassetrin:

 • Skolebestyrelses- og afdelingsforældrerådsarbejdet præsenteres for nye forældre

 • Fødselsdage – Hvem skal med til fødselsdag? - Hvad skal en gave koste?

 • Mobiltelefon. Holdninger?

 • Hvor meget søvn skal børnene have? og hvad med børnenes kost?

 • Hvad skal skoletasken indeholde

 • Cykelsikkerhed: lys, hjelm og veste

3.-6. klassetrin:

 • Hvordan kan vi være gode eksempler/forbilleder for vores børn/teenagere?

 • Brug af mobiltelefon og sociale medier.

 • Hvor meget søvn skal børnene have? Og hvad med børnenes kost?

 • Alkoholpolitik/oprettelse af forældrenetværk i forbindelse med uhensigtsmæssig adfærd

 • Cykelsikkerhed: lys, hjelm og veste

7.-9. klassetrin:

 • Skolens ordensregler

 • Fester

 • Alkoholpolitik. Evt. besøg af kommunens alkoholkonsulent.

 • Hvornår skal børnene være hjemme? På hverdag og i weekender?

 • Hvor meget søvn skal de have? Og hvad med deres kost?

 • Cykelsikkerhed: lys, hjelm og veste

 • Forberedelser inden Blå Mandag, dimissionsfest og lignende arrangementer.

 • Forebyggelse af kriminalitet. Evt. besøg af kommunens SSP-konsulent.

 • Hvad vil det sige at være uddannelsesparat?

 • Ansøgning til ungdomsuddannelse inkl. deadlines.

Godkendt i skolebestyrelsen d. 10.12 2015