Princip for ansættelse af fast pædagogisk personale                      

 

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til den ansættende myndighed om ansættelse af ledere og medarbejdere i skolen, skolefritidsordningen, klubben, børnehaven og vuggestuen. Skolebestyrelsens udtalelse er ikke bindende for den ansættende myndighed.

Ansættelsesudvalget består af 2 fra ledelsen, en medarbejderrepræsentant, formanden fra skolebestyrelsen og næstformanden/skolebestyrelsens repræsentant for den pågældende afdeling.

Alle i ansættelsesudvalget har mulighed for at læse alle ansøgninger, såfremt det ikke sinker ansættelsesprocessen.

Vedtaget i skolebestyrelsen 30. september 2014