Princip for skolefritidsordningen

Formål:

 • Skolefritidsordningen skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for eleverne og styrke elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling.

Mål:

 • Skolefritidsordningen tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og den enkelte elevs behov.
   
 • Skolefritidsordningen tilbyder eleverne aktiviteter, der stimulerer nysgerrighed, leg og fællesskab.
   
 • Skolefritidsordningen tilstræber, at eleverne dagligt tilbydes relevante udendørs aktiviteter og bevægelsesaktiviteter med opmærksomhed på at udnytte faciliteter og ressourcer i lokalområdet. 
   
 • Skolefritidsordningen samarbejder i relevant omfang med forældrene om den overordnede tilrettelæggelse af aktiviteterne.
   
 • Forældrene, der bekymrer sig om forhold i skolefritidsordningen, henvender sig første omgang til skolefritidsordningens personale. Dernæst skolefritidsordningens leder.
   
 • Ved principielle spørgsmål kan forældre henvende sig til skolebestyrelsen.
   
 • Skoleledelsen præsenterer ved skoleårets begyndelse skolebestyrelsen for en årsplan for skolefritidsordningen.
   
 • Skolefritidsordningens personale bidrager til elevernes elevplaner i forhold til elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling og deltager så vidt muligt i skole-hjem-samtalerne.
   
 • Skolefritidsordningen er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave og børnehaveklasse.
   
 • Personalet i skolefritidsordningen samarbejder med skolens øvrige personale om at sikre elevernes trivsel.
   
 • Kommunikationen mellem skolefritidsordningen og hjemmene følger skolens princip for kommunikationen mellem skole og hjem og er således kendetegnet ved, at både skolefritidsordningen og forældrene bestræber sig på at kommunikere målrettet, åbent og rettidigt med hinanden med fokus på fremme af børnenes trivsel.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 2. november 2016