Princip for forældres deltagelse og ansvar i barnets faglige udvikling og trivsel.

Formål:

Forældres deltagelse i deres barns skoleliv skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige udvikling og sociale trivsel.

Mål:

 • Alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring.
   
 • Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er afgørende for barnets læring og trivsel. Herunder at forældre er bevidste om deres ansvar i forhold til at undgå mobning.
   
 • Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen.
   
 • Sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen.

Sådan gør vi:

Forældrenes ansvar:

 • Som forældre støtter du i videst muligt omfang dit barns læring såvel i skolen som hjemme.
   
 • Du sørger for, at dit barn møder undervisningsparat* i skolen. Dermed signalerer du, at skolen er vigtig. Du sørger for at dit barn er forberedt til undervisningen og respekterer skolens ordensregler og almindelige normer for god opførsel.
   
 • Du deltager så vidt muligt i faglige og sociale arrangementer på skolen. Tilbyd din hjælp, hvis nogle børn har svært ved at deltage i klassearrangementer på grund af praktiske omstændigheder.
   
 • Du arbejder for et stærkt forældrefællesskab til fordel for trivsel og læring. Vær opmærksom på at opsøge forældre, du ellers ikke plejer at tale med.
   
 • Du taler pænt om de andre børn, forældre og lærere i dit barns påhør.
   
 • Du støtter dit barn i at lege med forskellige klassekammerater. Det kan betale sig at gøre en ekstra indsats for at få legeaftaler med dem, man ikke plejer at lege med. Giv også klassekammeraters invitationer til fødselsdage og legeaftaler høj prioritet.
   
 • Lær alle børnenes navne at kende. Også dem, der ikke naturligt kommer i jeres hjem. Brug evt. klassebilledet, til en snak med dit barn om, hvem barnet går i klasse med. Hjælp dit barn med at finde de positive egenskaber hos de andre børn.
   
 • Spørg ind til, hvad der er sket, hvis dit barn er ked af noget. Anerkend dit barns følelser, men hjælp også barnet til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt.
   
 • Vær nysgerrig og anerkendende overfor andre forældres holdninger – også selv om du ikke er enig.
   
 • Vis interesse for dit barns digitale liv. Tal om, hvordan man også på de sociale medier udviser omtanke over for andre. Reagér, hvis du oplever, at tonen og omgangsformen er hård og kan gøre nogen ked af det.
   
 • Du opmuntrer dit barn til at reagere, hvis han/hun oplever en klassekammerat blive dårligt behandlet. Man kan både trøste, ”sige fra” eller få hjælp af en voksen.
   
 • Reagér, hvis du bliver bekymret for dit eget barn eller andre børns trivsel i klassen. Du kan tage kontakt til de pågældende forældre og/eller drøfte situationen med klasselæreren.

Skolens ansvar:

 • Skolen planlægger undervisningen, så forældrenes engagement i barnets læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige udvikling og sociale trivsel.
   
 • Skolen arbejder for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse er afgørende for barnets trivsel. Samt skolen er opmærksom på at forebygge/stoppe mobning.
   
 • Skolen arbejder for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring i skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden.
   
 • Skolen hjælper med oprettelse af forældreråd i alle klasser. Forældrerådet kan bl.a. tage initiativ til sociale arrangementer i klassen.
   
 • Skolen planlægger sociale og faglige arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage.

 

* Undervisningsparat betyder:

- at barnet er udhvilet

- at barnet har haft en rolig morgen

- at barnet har fået morgenmad

- at barnet har medbragt fornuftig madpakke / frugt og evt. drikkevarer

- at barnet er velforberedt

- at barnet har de materialer med, der skal bruges, herunder et ”veltrimmet” pennalhus og sin opladede PD

- at barnet møder til tiden

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 2. november 2016