Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale

Formål:

 • Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne.
   
 • Sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

Mål:

 • Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
   
 • Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx AKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.
   
 • Det tilstræbes, at medarbejderteams sammensættes mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder, køn, etnicitet.
   
 • I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 2. november 2016