Princip for skole-hjemsamtaler

Formål:

Skole-hjemsamtaler skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for og udveksler synspunkter i forhold til det enkelte barns faglige, personlige og sociale udvikling. Skole-hjem-samtaler er en dialog om elevens udbytte af skolegangen.

Mål:

 • At skole-hjem-samtalens mål står klart for alle deltagere og hermed resulterer i en konstruktiv dialog mellem lærere, forældre og elev.
 • Forældrene får et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel, og samtalen er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
 • Der sikres dialog mellem lærere og forældre i forhold til fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling, og samtalen er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale.
 • Skole-hjemsamtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.
 • Skole-hjemsamtalen understøttes af elevplanen samt et samtaleblad, som er udfyldt af hjemmet inden samtalen.

Sådan gør vi:

 Forældrenes ansvar:

 • Du tilstræber at deltage i alle skole-hjemsamtaler.
 • Som forælder forbereder du dig til skole-hjemsamtalen ved at gennemgå elevplanen samt udfylde samtalebladet sammen med barnet.
 • Du vurderer, om der måtte være behov for en individuel samtale med en lærer/pædagog ud over skole-hjemsamtalerne. Den enkelte lærer/pædagog er som hovedregel den rigtige at henvende sig til først ved udfordringer.

 Skolens ansvar:

 • Skolen indkalder til skole-hjemsamtaler.
 • Skolen indkalder til skole-hjemsamtalerne i tilpas god tid, og samtalerne skal afholdes, så alle forældre har reel mulighed for at deltage.
 • Skolen sørger for, at det er muligt at booke en tid til samtalen via Intra.
 • Skolen sørger for en fleksibel tidsordning i forhold til samtalerne.
 • Skolen udsender elevplanerne og samtalebladet i god tid inden samtalen, så forældrene kan bruge dem som forberedelse til skole-hjemsamtalen.
 • Skolen tilstræber at give forældrene fyldestgørende viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • Skolen tilstræber, at forældrene får en fyldestgørende viden om elevens udvikling i fagene hvert år i forbindelse med skole-hjemsamtalerne.
 • Skolen sørger for, at der ligger et opdateret skema over, hvilke lærere der deltager i skole-hjemsamtaler på de forskellige årgange.
 • Skolen sørger for en tolk, hvis forældrene eller klassens lærere vurderer det nødvendigt for at få det fulde udbytte af samtalen.
 • Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjemsamtaler for en elev. Ligeledes kan forældrene bede om en ekstra samtale.

Vedtaget i skolebestyrelsen 23.01.2017