Samlet oversigt over skole-hjem-samarbejdet ved Sletten Skole:

 

 

Formål:

Indhold:

Den daglige kontakt

 • Give her-og-nu meddelelser
 • Meddelelser

Informationsbreve

 • Information om klassens faglige og sociale liv
 • Evaluering af den forløbne periode + præsentation af den kommende

Intra

 • Give oplysninger om skolen
 • Kommunikation via mails
 • Oplysninger og nyheder
 • Ikke akut kommunikation
 • Elevinformationer
 • Evt. tilmeldinger

Informationsmøde inden

førskolestart

 • Forældre og børn skal føle sig velkomne på skolen
 • Dialog om forventninger
 • Praktisk information
 • Gensidig præsentation, præsentation af skolen, forventninger til skolestart og til hinanden, information om skole-hjem-samarbejdet

Klassearrangementer

 • Styrke klassens sociale liv, lære hinanden at kende på en anden måde
 • Hyggeligt samvær, vise noget man har arbejdet med i skolen, fælles oplevelser

Skolehjemsamtaler

 • Dialog om elevens udbytte af skolegangen, herunder fastsættelse og opnåelse af målene for barnets faglige og sociale udvikling.
 • Samtale med forældre og elev med udgangspunkt i elevplan og samtaleark

Forældremøder

 • Dialog om det faglige og sociale liv i klassen
 • Forældrene har mulighed for at kommer mere på banen (aktivt medvirkende)
 • Give forældrene rum til at kunne drøfte temaer, holdninger
 • Klassens faglige og sociale liv
 • Information om f.eks. væsentlige nye elementer i undervisningen, lejrture eller andre begivenheder
 • Præsentation af evt. nye lærere
 • Fælles diskussion af temaer, herunder værdier og forventninger
 • Forældre kan være mødeleder og referent

Klasseforældreråd

 • Bindeled mellem forældre og afdelingsforældreråd + skolebestyrelse, bindeled mellem skole og hjem
 • Planlægge praktiske opgaver i klassen
 • Kan planlægge arrangementer for klassen
 • Praktiske opgaver og planlægning
 • Evt. udforme indhold af kommende forældremøder, herunder ordstyrer og referentrolle

Afdelingsforældreråd

 • Bindeled mellem forældre og skolebestyrelse og sparringspartner for skolebestyrelsen
 • Planlægge praktiske opgaver/arrangementer på skolen
 • Modtage og videregive information til skolebestyrelsen
 • Praktiske opgaver og planlægning, primært på den valgte afdeling

Skolebestyrelsesmøder

 • Give forældrene indflydelse på deres børns skole
 • Officielt bindeled mellem skole og forældre
 • Bindeled mellem skole og forvaltning/politikkere
 • Fastsætte de overordnede principper, som skolens styres efter
 • Godkende skolens budget
 • Godkende undervisningsmidler
 • Fastsætte ordensregler og værdiregelsæt
 • Udtale sig om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den

 

                                                                                                                              Vedtaget i skolebestyrelsen 23.01.2017