Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden

Formål

 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften på skolen.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at mærkedage og højtider markeres i fællesskab.
 • Skolen tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter til alle klassetrin.
 • Skolen afholder morgensamling som et dagligt samlingspunkt for 0.-6. klasse.

Ekskursioner og lejrskoler

Formål

 • Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skolen og samfundet.

Forældrenes ansvar

 • Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål.
 • Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på ekskursioner og lejrskoler kommer på dagsordenen for et forældremøde.
 • Skolen tilstræber, at alle klasser er på hyttetur/lejrskole mindst to gange i løbet af skoletiden.
 • Skolen tilstræber, at klassens primære personale deltager i lejrskolerne.
 • Skolen tilstræber, at der deltager voksne af hvert køn i lejrskolerne.

Skolerejser

Formål

 • Skolerejser er et skolebaseret supplement til den almindelige undervisning, der primært har sigte på klassens samvær og fælles oplevelser.

Forældrenes ansvar

 • Elever og forældre samarbejder om at rejse midler, der kan dække udgifter til en skolerejse.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at alle klasser er på skolerejse mindst en gang i løbet af skoletiden.
 • Skolerejser planlægges af personalet efter samråd med eleverne.
 • Skolen bidrager så vidt muligt til, at elever og forældre i fællesskab kan rejse midler, som kan dække udgifter til en skolerejse.
 • Skolen bør sikre, at elever er forsvarligt forsikringsmæssigt dækket under skolerejser.
 • Det er frivilligt for eleverne at deltage i skolerejser, og til de elever, der fravælger skolerejsen, tilbyder skolen alternativ undervisning.
 • Der bør ikke afholdes skolerejser, som ekskluderer nogen på grund af økonomi.
 • Skolen afholder udgifterne til personalets deltagelse i en skolerejse.
 • Skolen tilstræber, at niveauet for elevernes lommepenge på skolerejser kommer på dagsordenen for et forældremøde.

 

Praktik og brobygning

Formål

 • Praktik og brobygning skal i videst muligt omfang gøre eleverne klar til ungdomsuddannelse.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at alle elever kommer på introkurser i 8. klasse og ikke-uddannelsesparate kommer på brobygning og evt. i praktik i 9. klasse. Uddannelsesparate kan fortsat komme i praktik, men det skal aftales nærmere med skolen.
 • Skolen tilstræber, at der opsættes individuelle mål for alle praktik- og brobygningsforløb.
 • Skolen tilstræber at støtte eleverne og inddrage forældrene i at finde og vælge relevante praktiksteder og brobygningsforløb.

 

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bakker op om elevernes deltagelse i praktik og brobygning.
 • Forældrene tilstræber at hjælpe hinanden og skolen med at finde praktiksteder til eleverne.

Vedtaget i skolebestyrelsen 23.01.2017