Princip for vikardækning

 

Formål:

Sletten Skole tilrettelægger vikardækningen, så eleverne får størst muligt udbytte af undervisningen.

 

Mål:

 • at personalefravær ikke går ud over elevernes indlæring og trivsel
 • at den for alle bedst mulige vikardækning sikres ved personales fravær
 • at der er klare retningslinjer for vikardækning
 • at alle har kendskab til skolens prioritering ved vikardækning

 

Prioritering:

Overordnet set vikardækkes alle timer som udgangspunkt. I tilfælde hvor dette ikke er muligt, vil følgende være prioriteringen:

 

 • 0. til 6. årgang vikardækkes altid fuldt.
 • 7. til 9. årgang vikardækkes i forhold til årgangens undervisningsform og organisering.
 • Elever på 8. og 9. årgang kan i helt ekstraordinære situationer hjemsendes i ydertimer, hvis det vurderes, at der ikke kan tilbydes relevant undervisning. Forældrene orienteres om dette via Forældreintra, og der etableres tilsyn med de elever, der ikke kan/må komme hjem før tid.
 • Ved behov for vikar dækkes lektionerne først og fremmest af personale med skemalagte vikartimer.
 • Hvor det skønnes ansvarligt, kan ledelsen beslutte, at klasser arbejder alene med relevant materiale under tilsyn af naboklasselærer, en af klassens lærere eller skolens ledelse.
 • I tilfælde, hvor vores vikarressourcer ikke slår til, kan der af nød trækkes personale ud af 2-lærerordninger eller støttecenter for at sikre fornøden vikardækning.
 • Dernæst dækkes lektionerne af tilkaldevikarer.
 • Ved længerevarende fravær -mere end 14 dage- tilstræbes det, at der er en fast vikar, og forældrene orienteres.
 • Det tilstræbes altid, at de bedst kvalificerede vikarer benyttes.
 • Ved kendt fravær søger den fraværende personale for at informere vikaren om planen for undervisningen.
 • Ved pludseligt/akut opstået fravær skal der forefindes relevant materiale på skolen, som vikaren kan benytte.

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 14. marts 2017