Trivsel:          

Definition af trivsel:

Trivsel er en individuel følelsesmæssig tilstand, der er påvirket af omgivelserne. Når man trives godt og man oplever tryghed, velvære og balance mellem de krav, vi stilles over for, og vores behov, kompetencer og ressourcer, fungerer man positivt personligt og socialt. Trivsel er en forudsætning for børnenes/de unges positive indstilling til skolen, for deres faglige indlæring og for deres sociale forståelse.

Trivsel er en mavefornemmelse. Vi har en god mavefornemmelse, når det fungerer i dagligdagen og det modsatte, når vi ikke trives.                                       

1.    Trivsel er vigtig fordi …:

 • Det er helt afgørende for, om børnene lærer det, de skal og gerne mere til.

 • Det også er en grundbetingelse for voksne, hvis de skal præstere optimalt.

 • Både de fysiske, psykiske og æstetiske forhold skal være i orden og i balance, hvis indlæringen skal være optimal.

   

2.    For at fremme trivsel på Sletten Skole vil vi:

 • Udvikle respektfulde relationer mellem kolleger, børn/unge og forældre med udgangspunkt i de forskellige kompetencer og roller.

 • Have fokus på livsglæde, gensidig tillid og samarbejde.

 • Have klare forventninger til hinanden.

 • Have særligt fokus på også at gøre frikvartererne til gode oplevelser.

 • Arbejde målrettet med at skabe fordybelse, frugtbare menneskelige relationer og tryghedfor alle.

 • Have fokus på, at alle tager ansvar for den fælles trivsel og dens fortsatte udvikling.

 

3.     Hvor og hvordan kan vi konkret ’se’ værdien er blevet en del af Sletten Skoles hverdag, læringsmiljø og kultur?

 • Ved at vi har en tydelig trivselspolitik, herunder klare stue- og klasseregler.

 • Ved at vi har tydelige og skriftlige forventningsaftaler.

 • Ved at læreren er i klassen 10 minutter før skoledagens start.

 • Ved at vi anvender teaterringning.

 • Ved at vi har legeengle, gameboostere og kickstartere i frikvartererne.

 • Ved at vi mindst hvert 3. år gennemfører en undervisningsmiljøundersøgelse.

 • Ved at vi taler og handler anerkendende.

 • Ved at vi drager omsorg for børn og unge, der ikke trives.