Fællesskab:

Definition af fællesskab:

En gruppe af mennesker er sammen om noget og føler derved en vis samhørighed. Det at være en vigtig del af en større sammenhæng og i denne sammenhæng betyde noget for nogen og være med til at gøre en forskel.

Vi vil gerne have, at alle vores børn/unge er en del af og føler sig som en del af et fællesskab. At være sammen med andre på samme tid og med samme fokus. Det giver følelsen af at høre til, og det er meget kraftfuldt. At være en del af noget, der er større end en selv. Det skaber livsglæde. Vi stræber efter mangfoldige fællesskaber.

Individualiteten er en nødvendighed for sammenholdet og fællesskabet, både i styrke, glæde, medgang og modgang. Det er en forudsætning for at være en reel del af et fællesskab, at man har fat i sig selv. Når den balance er skabt, fremstår en robusthed og et overskud til at gøre noget, der rækker ud over en selv.


1. Fællesskab er vigtigt fordi …:

 

 • Det støtter og skaber tryghed for den enkelte.
   
 • Dannelse og socialisering foregår i interaktion med andre mennesker.
   
 • Det skaber mulighed for samarbejde og udvikling.
   
 • Det skaber plads til forskellighed og mangfoldighed og fremmer inklusion.
   
 • Det giver en følelse af at høre til og kan være meget kraftfuld ved at være en del af noget der er større end én selv og det skaber livsglæde.
   
 • Det giver flere synsvinkler, udfordringer, synergi og perspektiver.
   
 • Det giver lyst til og mod på at gå ud og skabe nye vækstfulde fællesskaber.
   

2. For at fremme fællesskab på Sletten Skole, vil vi:
 

 • Udvikle fælles traditioner, oplevelser og arrangementer.
   
 • Skabe en inkluderende kultur.
   
 • Være loyale overfor fælles beslutninger.
   
 • Se forskellighed og mangfoldighed som en styrke.
   
 • Udfordre normalitetsbegrebet.
   
 • Forpligte hinanden på at tage ansvar for fællesskabet.


3. Hvor og hvordan kan vi konkret ’se’ værdien er blevet en del af Sletten Skoles hverdag, læringsmiljø og kultur?
 

 • Der er humor og glæde.
   
 • Den enkelte er engageret og deltager aktivt i de fælles traditioner, aktiviteter og arrangementer.
   
 • Ved at den enkelte tør være sig selv i fællesskabet.
   
 • Ved at mangfoldighed er et element i vores praksis.
   
 • Ved at der bliver afholdt forskelligartede kulturelle arrangementer.
   
 • Ved at ansatte, børn/unge og forældre føler et fællesskab omkring alle børn/unge i klassen/gruppen og på hele skolen.
   
 • Ved at alle børn deltager i fællesskaber.
   
 • Der er respekt for, at nogle børn trives bedst i mindre fællesskaber.