Faglighed:

Definition af faglighed:

Faglighed i folkeskolen handler dels om tilegnelse af et stofområde og dets metoder dels om anvendelse af den erhvervede viden. Den værdifulde læring er den, der resulterer i en viden, som giver barnet/den unge øget indsigt og forståelse, og som kan bruges i nye sammenhænge. Værdifuld læring er med til at udvikle børnenes/de unges begrebsverden, ordforråd, selvstændighed og kreativitet.

Skolen skal formidle direkte brugbar viden, som kan anvendes i barnets/den unges egen menneskelige udvikling og i samspillet med omverdenen. Viden og kundskaber er et nødvendigt fundament for at kunne indfri folkeskolelovens målsætninger om at give den enkelte de bedste muligheder for en personlig alsidig udvikling. Det dannende og det uddannende perspektiv kan ikke adskilles. Dannelse indbefatter både guidning/opdragelse, selvindsigt og undervisning.

At undervise er at få børnene/de unge til at være opmærksom på hidtil upåagtede forhold og udfordre den enkelte på disse og at styrke børnenes/de unges motivation til selv at opsøge ny viden. Den fagligt dygtige lærer og pædagog har overblik og ser sammenhænge.


1. Faglighed er vigtig fordi …:

 • Barnets almene udvikling, herunder dannelse, er vigtig for dets tilegnelse af ny viden/læring.

 • De basale læse-, skrive- og regnefærdigheder er vigtige forudsætninger for den faglige progression. Det fordrer, at vi er på forkant med udviklingen i samfundet.

 • Både fagspecifik og almen viden er nødvendig for at uddanne/danne hele mennesker og for at kunne deltage i og forstå samfundsdebatten.

 • Skolen skal formidle viden, som kan bruges i nye sammenhænge.

 • Skolen skal formidle viden, som skildrer alsidigheden i det menneskelige liv.


2. For at fremme faglighed på Sletten Skole, vil vi:

 • Gennemføre vedkommende undervisning og aktiviteter, som motiverer og fastholder nysgerrighed.

 • Skabe rammer og strukturer, der fremmer eksperimenteren, nytænkning, refleksion og kreativitet.

 • Have fokus på hvert enkelt barns/den unges faglige niveau og tilrettelægge derudfra.

 • Udvikle os i fællesskab.

 • Kritisk reflektere over teori og praksis.

 • Gennemføre vidensdeling og anvende den nyeste viden.

 • Indrette lokalerne med forskellige læringsmiljøer, som fremmer optimal læring.

 • Anvende digital viden og nyeste digitale læremidler.


3. Hvor og hvordan kan vi konkret ’se’, værdien er blevet en del af Sletten Skoles hverdag, læringsmiljø og kultur?

 • Ved at vi tydeliggør formålet med læringen.
   
 • Ved at børnene/de unge får en positiv indstilling til at lære og får mulighed for at udvikle deres kompetencer bedst muligt på alle fagområder. 
   
 • Ved at så mange som muligt deltager i skolens udviklingsprocesser.
   
 • Ved at skolens virke og pædagogik fortsat evalueres.
   
 • Ved at vi ser muligheder frem for begrænsninger.
   
 • Ved at skolen præges af motivation og begejstring.
   
 • Ved at anvende relevante evalueringsværktøjer.
   
 • Ved at vi samarbejder i reflekterende praksisfællesskaber og realiserer vidensdeling og vidensudvikling.
   
 • Ved at vi har læse- og matematikvejledere på alle afdelinger.