Ansvarlighed:

Definition af ansvarlighed:

Juridisk og/eller moralsk forpligtelse til at stå til regnskab, garantere eller sørge for noget eller nogen. Denne forpligtelse gælder for både ansatte, børn/unge og forældre. Bevidsthed om ansvarlighed i mødet mellem mennesker er vigtig i et forpligtende fællesskab.

1. Ansvarlighed er vigtig fordi …:

 • Det kan give handlekraft og engagement.

 • Det kan skabe motivation.

 • Det skaber balance i fællesskabet.

 • Det er en forudsætning for samarbejde.

 • Det fremmer tillid, trivsel og personlig vækst.


2. For at fremme ansvarlighed på Sletten Skole, vil vi:

 • Synliggøre og tydeliggøre forventninger til opgaveløsninger gennem veldefinerede opgavebeskrivelser.
   
 • Fremme et engagement, der kommer til udtryk i viljen til medbestemmelse og selvbestemmelse og forpligtelse over for fællesskabet. Ved at lade børnene tage aktivt del i skolens liv og hverdag/undervisningens tilrettelæggelse vil man oftest kunne forvente en højere grad af ansvarlighed, mindre mobning og mindre hærværk, for der er ikke mange, der har lyst til at ødelægge noget, man selv har været med til at bygge op.
   
 • Udvise ansvar overfor hinanden og vores fælles omgivelser, herunder overholde aftaler og regler.
   
 • Have fokus på en tydelig og klar kommunikation.
   
 • Sikre at der er en sammenhæng mellem det der siges og det der gøres.
   
 • Have en anerkendende tilgang til hinanden.
   
 • Reagere og handle konstruktivt på de problemstillinger, der opstår, herunder håndtere konflikter på en både respektfuld og konstruktiv måde til gavn for alle parter.


3. Hvor og hvordan kan vi konkret 'se', værdien er blevet en del af Sletten Skoles hverdag, læringsmiljø og kultur?

 • Ved at alle gennemfører de opgaver, de påtager sig.
   
 • Ved at alle udviser et ansvar for fællesskabet og de fysiske og æstetiske rammer.
   
 • Ved at der handles i overensstemmelse med det sagte.
   
 • Ved at relationerne er præget af sammenhold og fælles retning.
   
 • Ved at skolens processer er synlige og tydelige.
   
 • Ved at alle skolens aktører har adgang til relevante informationer gennem en tydelig kommunikationspolitik.
   
 • Ved at man oplever, at blive set, hørt og anerkendt.